Únor 2014

In principio erat…

14. února 2014 v 14:40 | Darina |  FEIK
Kde se skrývá počátek mého rodu ze strany dědečka Bernarda, zatím nevím. Dostala jsem se však zase o kousíček hlouběji mezi Feiky (nebo dle různých variant psaní Fejky, Feyky), i když zatím jen hypoteticky. Posledním důkazem, že je mé ztotožnění rodové linie správné, bude oddací list mého praděda Františka s Marií Chudobovou z Chotče. Jenže SOA Zámrsk sebou moc nemrská a tak zatím s napětím čekám a čekám…

Zkusila jsem tedy zatím jinou cestu. Bernardův bratr Karel (jak uvádím ve stati První kroky mezi Fejky - http://dbartova65.blog.cz/1306/prvni-kroky-mezi-fejky) měl v matričním záznamu uvedeno místo narození Bílá Třemešná čp. 170. Řekla jsem si tedy, že se podívám, kdo tu v době jeho narození žil. A ejhle… dům čp. 170 byl Fejky přímo nacpán. První zápis, na nějž jsem narazila, dokládal úmrtí Františka Fejka r. 1904. Z toho, co dosud vím, by se mohlo jednat o Karlova děda a tedy mého pra-praděda. Podívala jsem se tedy na Františkovu rodinu blíže a pokusila se rekonstruovat vztahy mezi obyvateli domu.

Vše nasvědčuje tomu, že po smrti mé pra-prababičky Marie, rozené Chudobové, se František znovu oženil. Tentokrát přímo v Třemešné. Ani zde ještě nemám k dispozici záznam o sňatku, ale jiné materiály odkazují k datu 15.10.1880, což by bylo možné (je to 3 roky po úmrtí Marie). Jeho druhou manželkou byla Anna Kudrnovská (dcera Vincence a Kateřiny Vyplerové). S Annou měl František další děti. Podařilo se mi zatím dohledat tyto:

 • Eleonora (1881) - dožila se dospělosti, v r. 1909 se provdala v Liberci za jakéhosi Karla (nečitelného příjmení)
 • Anna (1883) - i ona se dožila dospělosti a r. 1910 se v Röchlitz za Antonína Filipa či Filipiho
 • Marie (1889-1890) - zemřela v necelém roce
 • Josef (1891) - jeho osudy jsou zatím neznámé
 • dvojčata Václav (1893-1894) a František (1893-1895) - Václav se dožil 5 měsíců, František něco málo víc než roku
Mimo tyto potomky se v úmrtních záznamech objevuje ještě poněkud záhadné úmrtí syna Františka (otec František) z r. 1883, ale podle data narození je to nepravděpodobné, musel by se narodit měsíc před Annou. S tímto Františkem si zatím nevím rady.

Pokusila jsem se ovšem dostat o nějakou tu generaci zpět a podívat se i na Františkovy předky. Kousek této linie je jasný. František sám by pocházel z čp. 24, kde rozhodně nebyl jediným dítětem. Jeho rodiče - a tedy mí další přímí předci - byli Josef Feik, syn Antonína a Barbory Hendrychové či Fendrychové (i tak se někdy psala) a Františka Žižková z čp. 44. I oni měli dětí jako smetí. Našla jsem snad všechny:
 • Jan (1841) - dožil se dospělosti, oženil se s Josefou Šmídovou a bydlel v čp. 35 a později zdědil dům čp. 24
 • Josefa (1843-1843) - žila jen několik dní
 • Josef (1844) - jeho další osudy nejsou známé
 • Marie (1846) - dožila se dospělosti, provdala se za Jana Šulce ze Starobudského Debrnaje (lokalita, o níž předpokládám, že se dnes jmenuje Starobucké Debrné u Nemojova)
 • Antonín I (1848-1849)
 • Vincenc (1850-1850) - Vincenc bylo v kraji hodně oblíbené jméno, tento se dožil několika neděl
 • František (1854-1904) - podle záznamů měl být kameníkem a zemřít v důsledku srdeční vady, můj snad přímý předek
 • Antonín II (1856-1858)
 • Anna (1858) - tato Anna se snad provdala za Václava Béma
 • Františka (1861) - pokud byl úmrtní záznam Františka z r. 1883 zmatečný, mohla by teoreticky být jeho matkou
Když jsem se pokusila postoupit o další generaci, již to moc nešlo. Záznamy s příjmením Feik se ve starých matrikách Bílé Třemešné nevyskytují. Je zde doložena ještě jedna rodina téhož příjmení, řezník Jan, syn Jana v čp. 27 a jeho potomci. Vzhledem k jménům otců mohli být s Josefem maximálně bratranci (Jan byl kmotrem několika Josefových dětí). Ale ani Janovi předkové nejsou v Bílé Třemešné doloženi. Matriky okolních obcí nejsou zatím digitalizovány. Bude tedy třeba čekat.

Zkusila jsem tedy udělat první kroky po stopách Františky Žižkové. U ní byly matriční záznamy dohledatelné a dostala jsem se tedy dál do minulosti. Františka se narodila 5. 10.1821 v čp. 44, zemřela 27.7.1904 v čp. 169. Oddací list zatím nemám, ale mohl by být datován někam před r. 1840. Františka měla minimálně dva sourozence a jejími rodiči byli Matěj a Kateřina Hubená z čp. 55. Matějova rodová linie je zatím jen tušená z cizích rodokmenů bez odkazů k matrikám, ale vypadá snad takto:

 • Matěj (1761-1793), manželkou byla Kateřina Vejnarová
 • Jan (1718-1796) by byl v této linii mým nejstarším předkem. Jeho manželkou byla Rosina (1724-1802) zatím nevypátraného příjmení

Čekají mne tedy další listování matrikami a již se vážně těším, až snad jednou Zámrsk zdigitalituje něco málo z okolí.